oktober 25, 2013

Ontslagcoach

HR Bureau helpt u op de juridisch juiste manier afscheid te nemen van uw werknemer.

Iedere werkgever krijgt er helaas vroeg of laat mee te maken. U moet of wilt een medewerker ontslaan. De uitvoering hiervan kan erg lastig zijn en er zijn dan ook tal van fouten te maken, die het de werkgever erg duur kan komen te staan. HR Bureau kan voor u inzichtelijk maken op welke juridisch juiste manier u afscheid kunt nemen van uw werknemer. Wanneer nodig kan HR Bureau u zelfs dit hele traject uit handen nemen.

Hieronder treft u een aantal ontslagredenen aan, waarbij er per reden een andere route is naar het ontslag.

Bedrijfseconomisch ontslag: Men spreekt van bedrijfseconomisch ontslag als u door bijvoorbeeld een verliesgevende situatie gedwongen wordt om een of meer werknemers te ontslaan. Maar ook bij een forse omzetdaling, verlies van klanten, een bedrijfsverhuizing of een bedrijfssluiting spreken we van bedrijfseconomisch ontslag.

Disfunctioneren: Een slecht functionerende werknemer die structureel onderpresteert (disfunctioneert) of een aanhoudend slechte werkhouding vertoont kan om deze reden worden ontslagen. HR Bureau kan u begeleiden bij het benodigde dossier opbouw.

Verstoorde arbeidsrelatie: Ook een verstoorde arbeidsrelatie kan aanleiding zijn voor ontslag. Uiteraard kunt u als werkgever niet zonder meer het standpunt innemen dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. HR Bureau kan u begeleiden bij de te nemen stappen.

Arbeidsongeschiktheid: Het is een hardnekkig misverstand om te denken dat een werknemer niet ontslagen zou kunnen worden tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid. Een werknemer is tijdens zijn ziekte in het algemeen wel beter beschermd tegen ontslag, maar een absoluut ontslagverbod tijdens ziekte bestaat niet.

Ontslag op staande voet: Een werknemer die ernstig verwijtbaar gedrag vertoont kan op staande voet ontslagen worden. HR Bureau kan u vertellen wanneer dit zo is en of het voorgenomen ontslag stand kan houden.

Interesse gewekt?

Bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening? Dan gaan wij graag persoonlijk met u in gesprek. Een van onze professionals zal bij u langskomen om te bespreken wat uw behoeften aan ondersteuning zijn. U kunt contact met ons opnemen via onze contactpagina.