Uw personeelsdossiers (gratis) gedigitaliseerd?

HR Bureau is een ondersteunings- en adviesbureau dat onze klanten (ondernemers) ontzorgt op het brede vakgebied van Human Resources ofwel personeelszaken. Ons doel is het creëren en behouden van gezonde organisaties. Wij leveren diensten met een doelbewuste en pragmatische aanpak zodat deze begrijpbaar zijn voor onze klant. Hierdoor kan de ondernemer zich focussen op zijn core-business,[…]

Werkgever schendt privacy door inzien e-mails

Je mag als werkgever niet zomaar de gewiste bestanden op de laptop van een werknemer die ontslag heeft genomen terughalen en bekijken. Daar moet eerst een heel goede reden voor zijn. De situatie Een jobcoach neemt in 2013 ontslag. Hij levert de zakelijke laptop schoongewist in. Kort na ontslag wordt hij door de werkgever aangesproken[…]

’Het Nieuwe Werken’ niet bij iedereen populair

Plaats- en tijdonafhankelijk werken, ook wel ‘Het Nieuwe Werken (HNW)’ genoemd, wordt niet overal juichend ontvangen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en Profile Dynamics onder 1691 werknemers. Foto: ANP In de whitepaper van TNO en Profile Dynamics is het gebruik van HNW per type medewerker onderzocht. Werknemers die veel waarde hechten aan veiligheid, geborgenheid, zekerheid[…]

Maatregelen Wet werk en zekerheid

Per 1 januari 2015 U mag geen proeftijd meer opnemen in een tijdelijk contract van zes maanden of korter. U mag alleen een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract als dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Werknemers met een contract van zes maanden of langer moet u uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk laten weten[…]